NL
Kidical Mass is een feestelijke en kindvriendelijke fietstocht door de stad, en tegelijk een actie voor een veilige fietsomgeving voor kinderen, zodat ze met een gerust hart met de fiets naar school of hun hobby kunnen fietsen. Door mee te fietsen met Kidical Mass vragen de deelnemers aan de beleidsmaker om de fietsomgeving in de buurt van scholen maar eigenlijk overal in de stad kindvriendelijk te maken. Het is ook een manier om kindvriendelijke locaties in je gemeente te ontdekken, zoals parkjes en speeltuinen, altijd vanuit het kinderperspectief.

Het internationale concept van een “critical mass for kids”, een kritische massa met de fiets op maat van kinderen, kwam in 2020 naar Brussel op initiatief van burgers, Grafik, Cactus à Vélo, Gracq 1030 en Fietserbond. In Schaarbeek vond de eerste Kidical Mass 1030 plaats in juni met een zeventigtal deelnemers. Dat jaar ontstond ook een maandelijkse Kidical in Molenbeek (via Molembike, les Hirondelles en burgers) en ook een Kidical in Koekelberg Ganshoren Berchem (via de lokale Gracq, Fietsersbond en burgers). Het tweede jaar kwam er een Kidical Mass in Anderlecht (Elastiek vzw en Molenbeek à velo) en in Vorst. En we blijven groeien. Om herkenbaar te zijn als één grote kidical familie delen een eigen gepimpte muzikale bakfiets en een gemeenschappelijk logo (een tandwiel/zonnetje) en gemeenschappelijke huisstijl (gesteund door Brussel Mobiliteit). In Schaarbeek, Molenbeek en Anderlecht vindt de Kidical Mass maandelijks plaats, met als bedoeling om andere gemeentes aan te zetten om een soortgelijk burgerinitiatief op te zetten. Zin om een Kidical in jouw gemeente mee op te starten? Geef ons een seintje : 0495 81 27 95
Wij willen ALLE Brusselse ketjes bereiken en een weerspiegeling te zijn van de Brusselse bevolking, en proberen ook waar mogelijk fietsen ter beschikking te stellen. Bedankt om ons initiatief te steunen!

Doe mee met de Kidical in jouw buurt:

FR
La Kidical Mass est une balade festive adaptée aux enfants à travers la ville, et en même temps une action en faveur d'un environnement cycliste sûr pour les enfants, afin qu'ils puissent se rendre à l'école ou à leur hobby à vélo. En faisant du vélo avec Kidical Mass les participants demandent au décideur politique de rendre l'environnement cyclable à proximité des écoles, mais en fait partout pour une ville adaptée aux enfants. La Kidical est aussi l’occasion de découvrir des lieux adaptés aux enfants dans votre commune, tels que des parcs et des terrains de jeux,... toujours du point de vue des enfants.

Le concept international de "masse critique pour les enfants", une masse critique adapté aux enfants, est arrivé à Bruxelles en 2020 à l'initiative de citoyens, Grafik, Cactus à Vélo, Gracq 1030 et Fietserbond. A Schaerbeek, la première Kidical Mass 1030 a eu lieu en juin avec environ soixante-dix participants. Cette année-là, Kidical Mass Molenbeek s’est créé également (via Molembike, les Hirondelles et les citoyens) et une Kidical à Koekelberg Ganshoren Berchem (via le Gracq local, Fietsersbond et les citoyens). La deuxième année, Kidical Mass à Anderlecht a vu le jour (via asbl Elastiek et Molenbeek à velo) et également une première Kidical à Forest. Et nous continuons à grandir. Pour montrer que nous sommes une grande famille nous partageons notre propre vélo cargo équipé d'une sono ainsi qu'un logo (une roue dentée/un soleil) et charte graphique commune. A Schaerbeek, Molenbeek et Anderlecht, la Kidical mass a lieu chaque mois, avec l'intention de d'encourager d'autres communes à mettre en place une initiative citoyenne similaire. Voulez-vous co-organiser une Kidical dans votre commune ? Contacter nous : 0495 81 27 95 (Whatsapp)


Nous voulons atteindre TOUS les enfants de Bruxelles et être le reflet de la population bruxelloise. La ou c’est possible nous mettons des vélos à disposition.
Merci de soutenir notre initiative !

Rejoignez la Kidical de votre quartier:


Back to Top